autobusová a mikrobusová doprava
MHD v meste Snina
dovolenky tuzemsko i zahraničie
objednávky, zmluvné prepravy
školské výlety, zájazdy